Informatie

De aanleiding van het oprichten van deze stichting.

logo boog kinderkledingbankstedebroec

De stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o. is opgezet om gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen onder de bijstandsnorm om wat voor reden dan ook, op een verantwoordelijk manier te ondersteunen.
De ervaring wijst uit dat nog steeds veel gezinnen met een inkomen onder de bijstandsnorm het moeilijk hebben. Kinderen die opgroeien in een gezin met een te laag inkomen staan vaak aan de zijlijn en zitten minder vaak op sport dan hun vriendjes met een modaal of bovenmodaal inkomen hebben. Ze vermijden verjaardagen, omdat ze geen cadeau kunnen meenemen en melden zich vaak ziek als ze zelf jarig zijn. Dit is ook een groot probleem met Sinterklaas en kerst. Deze gezinnen hebben vaak geen geld voor de cadeaus. Er is schaamte voor het kapotte of verwassen ondergoed met gymlessen of zwemlessen. Ook wordt er te lang doorgelopen met te kleine kleding of de kleding klopt niet met het seizoen, wat pestgedrag en schaamte oproept. Een kind kan hier heel lang last van hebben. Hierdoor kunnen er zelfs psychische problemen ontstaan. Waar je de rest van je leven last van kan houden.

Wij als stichting willen het volgende bereiken:

kinderkledingbankstedebroeceenzaamheidsbestrijding

Wij als kinderkledingbank van Stede Broec proberen onze cliënten naast kleding, zo goed mogelijk te helpen, te adviseren en wegwijs te maken. Aan de andere kant zijn we ook geïnteresseerd hoe de trajecten lopen en zeker naar de verhalen en ervaringen van de cliënten. De Stichting Kinderkledingbank Stede Broec doet meer dan alleen kleding en schoeisel verstrekken. Het ondersteunen en ontlasten van de van ouders en verzorgers staat bij ons ook hoog in het vaandel. We doen ons best de ouders en verzorgers te ontlasten door de kinderen te voorzien van o.a passende kleding die bij het seizoen hoort, zoals nieuw ondergoed en andere benodigdheden. Dit geeft de ouders, en verzorgers een stukje rust.

Onze visie

Om de ouders en verzorgers ook bij te kunnen staan hebben we gekozen voor een.  het huiskamerconcept. Dit zorgt ervoor dat de ouders van de aangemelde gezinnen dichterbij elkaar gebracht worden. Omdat wij de zorgen en problemen met elkaar kunnen bespreken, geeft dit een gevoel van verbondenheid onder elkaar. Hierdoor bestrijden wij bovendien de eenzaamheid mocht deze aanwezig zijn. Dit geeft de ouders en verzorgers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

 
 

 

 
sipkind

Wij als kinderkledingbank van Stede Broec proberen onze cliënten naast kleding, zo goed mogelijk te helpen, te adviseren en wegwijs te maken. Aan de andere kant zijn we ook geïnteresseerd hoe de trajecten lopen en zeker naar de verhalen en ervaringen van de cliënten. De Stichting Kinderkledingbank Stede Broec doet meer dan alleen kleding en schoeisel verstrekken. Het ondersteunen en ontlasten van de van ouders en/of verzorgers staat bij ons ook hoog in het vaandel. We doen ons best de ouders en verzorgers te ontlasten door de kinderen te voorzien van o.a passende kleding die bij het seizoen hoort, zoals nieuw ondergoed en andere benodigdheden. Dit geeft de ouders, en/of verzorgers een stukje rust.Om de ouders en verzorgers ook bij te kunnen staan hebben we gekozen voor een huiskamer thema. Wij werken volgens het huiskamerconcept. Dit zorgt ervoor dat de ouders van de aangemelde gezinnen dichterbij elkaar gebracht worden. Omdat wij de zorgen en problemen met elkaar kunnen bespreken, geeft dit een gevoel van verbondenheid onder elkaar. Hierdoor bestrijden wij bovendien de eenzaamheid mocht deze aanwezig zijn. Dit geeft de ouders en/of verzorgers het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Hoe kom je bij ons terecht!!
blije kinderen

Om aanmerking te komen voor kinderkleding is een verwijsbrief van een erkende instantie nodig. De aanmelding kan via een doorverwijs formulier deze is te vinden onder de tab aanmelden, maar de hulpverlenende instantie mag het gezin ook via de email aanmelden; anisa@kinderkledingbankstedebroec.nl. De Kinderkledingbank Stede Broec e.o. werkt samen met een netwerk van hulpverleners, de zogenaamde doorverwijzers (o.a.de bewindvoerder of maatschappelijk werk, advocaten, gemeentes etc.) Deze organisaties en instanties kunnen het gezin aanmelden als cliënt van de Kinderkledingbank via de mail of het aanmeldformulier op onze website.

Erkende doorverwijzende organisaties:
 • Stichting leergeld
 • Leger des Heils
 • Gemeente SED
 • Gemeente Medemblikstichting leergeld
 • Ggz
 • Bureau jeugdzorg
 • bewindvoerder
 • Advocaat
 • Maatschappelijk werker
 • Werksaam
 • Baanbreker

De eerste afspraak wordt altijd gemaakt via de maatschappelijke instanties.

Vul dan uw gegevens in op het contactformulier en we nemen direct contact met u op.

anbi

Vrijstelling van schenkingsrecht

Stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o.is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat over donaties die door ons fonds verstrekt worden geen schenkingsrecht verschuldigd is en dat de ontvanger ervan evenmin aangifte behoeft te doen.