Informatie

De aanleiding van het oprichten van deze stichting.
kinderkledingbankstedebroec

De stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o. is opgericht om de juiste doelgroep te helpen op een verantwoordelijk manier.
Ondanks dat de crisis voorbij is hebben nog steeds veel gezinnen het moeilijk. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen staan vaak aan de zijlijn en zitten minder vaak op sport dan hun vriendjes met een modaal of bovenmodaal inkomen hebben. Ze vermijden verjaardagen omdat ze geen cadeau kunnen meenemen en melden zich vaak ziek als ze zelf jarig zijn. Dit is ook een groot probleem met sinterklaas en kerst. Deze gezinnen hebben vaak geen geld voor de cadeaus. Er is schaamte voor het kapotte of verwassen ondergoed met gymlessen of zwemlessen. Ook wordt er te lang doorgelopen met te kleine kleding of de kleding klopt niet met het seizoen, wat pestgedrag en schaamte oproept. Een kind kan hier heel lang last van hebben.
Hierdoor kunnen er zelfs psychische problemen ontstaan.

Wij als stichting willen het volgende bereiken:
sipkind

De Stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o. is voor kinderen waarvan ouders en/of verzorgers in de schuldsanering zitten of dreigen te komen of een andere reden waarom er te kort inkomen is. Ons zorggebied is het SED gebied (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) en Medemblik. Gebruik maken van de kinderkledingbank Stede Broec e.o. is geheel vrijblijvend. Wij willen deze gezinnen ondersteunen door de kinderen van kleding te voorzien en veel andere dingen die nodig zijn om niet buiten de boot te vallen of pestgedrag uit te lokken. Wij als kinderkledingbank zetten ons volledig in om de ingeschreven kinderen een zorgeloze tijd te geven zolang de ouders in het oplostraject voor de schulden zitten. Met passende kleding die bij het seizoen hoort. Het versterken van het zelfvertrouwen van de kinderen door een stuk zorg weg te nemen. Wij werken volgens het huiskamerconcept.Dit zorgt ervoor dat de ouders van de aangemelde gezinnen dichterbij elkaar gebracht worden.Omdat wij de zorgen en problemen met elkaar kunnen bespreken. Dit geeft een gevoel van verbondenheid onder elkaar. Hierdoor bestrijden wij tevens de eenzaamheid mocht deze aanwezig zijn. Dit geeft de ouders het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Hoe kom je bij ons terecht!!
blije kinderen

Om aanmerking te komen voor kinderkleding is een verwijsbrief van een erkende instantie nodig. De aanmelding kan via een doorverwijsformulier deze is te vinden onder de tab aanmelden, maar de hulpverlenende instantie mag het gezin ook via de email aanmelden; anisa@kinderkledingbankstedebroec.nl De Kinderkledingbank Stede Broec e.o. werkt samen met een netwerk van hulpverleners, de zogenaamde doorverwijzers (o.a.de bewindvoerder of maatschappelijk werk, advocaten etc.) Deze organisaties en instanties kunnen het gezin aanmelden als cliënt van de Kinderkledingbank via de mail of het aanmeldformulier op onze website.

Erkende doorverwijzende organisaties:
 • Stichting leergeld
 • Leger des heils
 • Gemeente SED
 • Gemeente Medemblikstichting leergeld
 • Ggz
 • Bureau jeugdzorg
 • bewindvoerder
 • Advocaat
 • Maatschappelijk werker
 • Werksaam
 • Baanbreker

De eerste afspraak wordt altijd gemaakt via de maatschappelijke instanties.

Vul dan uw gegevens in op het contactformulier en we nemen direct contact met u op.

anbi